Services — Certa intelligence & security

Services

PRÆVENTIVE SIKKERHEDSUNDERSØGELSER OG -VURDERINGER

Due Diligence

Due Diligence

I en række sammenhænge er det både nødvendigt og hensigtsmæssigt at få foretaget en sikkerhedsundersøgelse af en anden virksomhed…

Sikkerhedsundersøgelser

Sikkerhedsundersøgelser

CERTA gennemfører sikkerhedsundersøgelser af personer i forbindelse med tillidshverv- og ansættelsesforhold mv…

Risikovurderinger

Risikovurderinger

CERTA udarbejder sikkerhedsmæssige risikovurderinger til brug for virksomheders strategiske beslutninger, f.eks. om etablering på…

CORPORATE INVESTIGATIONS

Undersøgelse af uregelmæssigheder

CERTA råder over medarbejdere, der har omfattende viden og erfaring, når det gælder undersøgelsen og efterforskningen af…

INTELLIGENT SIKKERHEDSOPBYGNING OG -UDVIKLING

Sikkerhedsvurderinger

Sikkerhedsvurderinger

En sikkerhedsvurdering indebærer, at CERTA på grundlag af en konkret trusselsvurdering for virksomheden foretager en gennemgang…

Sikkerhedsorganisation

Sikkerhedsorganisation

For mange virksomheder er det vanskeligt og uforholdsmæssigt ressourcekrævende selv at opbygge en intern sikkerhedsorganisation…

Sikkerhedskultur

Sikkerhedskultur

Mange virksomheder arbejder allerede med sikkerhed i form af politikker og beredskabsplaner, IT-sikkerhed og fysiske sikringstag…

Cyber-sikkerhed

Cyber-sikkerhed

Virksomheder råder i vidt omfang over følsomme oplysninger, der kan misbruges og derved skade virksomheden, og de følsomme oplysninger…

Rejsesikkerhed

Rejsesikkerhed

CERTA bistår virksomheder, herunder rejsearrangører, med at tilvejebringe størst mulig sikkerhed for deres ledere, medarbejdere og gæster…

Særlige former for sikkerhed

Særlige former for sikkerhed

Hotelsikkerhed, arrangement- og eventsikkerhed, sweeping, beskyttelse af kilder og kontakter i udlandet, counter terrorism training…

  • REQUEST CONTACT