CERTA’s ydelser

Risk Management & Compliance

Due Diligence

Trussels- og risikovurderinger

CERTA udarbejder sikkerhedsmæssige trussels- og risikovurderinger til brug for virksomheders strategiske beslutninger…

Sikkerhedsundersøgelser

Baggrundsundersøgelser

CERTA gennemfører baggrundsundersøgelser af personer i forbindelse med bl.a. ansættelser…

Risikovurderinger

Due Diligence undersøgelser

CERTA gennemfører integritetsundersøgelser (Due Diligence Integrity Check) af virksomheder og enkeltpersoner…

Sanctions Lists Investigations

Internationale sanktioner stiller i stigende grad virksomheder over for en række komplekse udfordringer…

Investigations

Corporate Investigations

CERTA råder over medarbejdere, der har omfattende viden og erfaring, når det gælder undersøgelsen…

Incident Response Team

De fleste virksomheder har kun begrænset erfaring med, hvordan man håndterer kriminelle forhold…

Litigation Support

CERTA yder bistand til advokater og deres klienter som led i forberedelsen og gennemførelsen af retssager…

Sporing af værdier og personer

CERTA yder bistand med henblik på at spore og lokalisere værdier og personer over hele verden…

Security

Sikkerhedsvurderinger

Sikkerhedsvurderinger

En sikkerhedsvurdering indebærer, at CERTA på grundlag af en konkret trusselsvurdering for virksomheden…

Sikkerhedsorganisation

Cyber Security Check

CERTA bistår virksomheder med at foretage vurderinger af cyber-sikkerheden i den enkelte virksomhed…

Sikkerhedskultur

Sikkerhedsorganisation

For mange virksomheder er det vanskeligt og uforholdsmæssigt ressourcekrævende selv at opbygge…

Cyber-sikkerhed

Beredskab og krisestyring

Uanset hvor mange bestræbelser, der udfoldes, og hvor mange penge, der investeres i konkrete sikkerhedsløsninger…
  • BLIV KONTAKTET