Counter Terrorism Training — Certa intelligence & security

Counter Terrorism Training

Counter Terrorism Training

Terrortruslen har gennem flere år været alvorlig, og trusselsbilledet er både dynamisk og komplekst. Truslen hidrører primært fra militante islamistiske grupper, netværk og personer, men også andre voldelige ekstremistiske miljøer udgør en potentiel terrortrussel såvel i Danmark som i udlandet.

Traditionelt har flytrafik og offentlig transport været anset som potentielle terrormål, ligesom jødiske og symbolske mål længe har måtte forholde sig specifikt til terrortruslen. Det samme gælder forsyningsvirksomheder og andre virksomheder, som har afgørende betydning for at samfundet kan fungere.

Men terrortruslen er i høj grad rettet mod steder, hvor mange mennesker er samlet, og hvor det derfor ikke bare er muligt at dræbe mange mennesker på kort tid, men også at opnå den størst mulige psykologiske effekt af et angreb.

Counter Terrorism Training

En lang række virksomheder har aktiviteter, der omfatter steder, hvor mange mennesker er samlet. Det gælder bl.a. koncert- og spillesteder, biografer, teatre, indkøbscentre, restaurationer samt hoteller og konferencecentre. De virksomheder, der driver disse steder, har også et grundlæggende ansvar for sikkerheden og trygheden på det enkelte sted. Det betyder bl.a., at de pågældende virksomheder er nødsaget til at forholde sig til terrortruslen og tage højde for den. Virksomheder, der har ansvar for steder, hvor mange mennesker er samlet, må med andre ord foretage en vurdering af, om de eksisterende sikkerhedsforanstaltninger også er egnede til at håndtere en mulig terrortrussel, om beredskabet i tilfældet af en terrorhændelse er effektivt og velfungerende, samt om medarbejderne er tilstrækkelig rustet til både at kunne identificere en mulig trussel og ikke mindst håndtere en eventuel terrorhændelse.

Det er en udbredt misforståelse, at større og bedre sikkerhed er et spørgsmål om at bruge flere penge. Grundlæggende handler sikkerhed imidlertid om at have en forståelse for, hvad det er for trusler og risici, man står over for, og så sikre, at man får håndteret disse trusler og risici på en sammenhængende og effektiv måde, og ikke mindst at man bruger ressourcer på sikkerhed med fornuft og omtanke. I langt de fleste tilfælde kan der skabes større og bedre sikkerhed på intelligente og enkle måder. Det gælder ikke mindst, når virksomheder forstår at opbygge og fastholde en sikkerhedskultur, hvor medarbejderne spiller en vigtig og aktiv rolle i virksomhedens samlede beskyttelse.

CERTA tilbyder rådgivning og bistand til virksomheder med henblik på at sikre, at virksomhedens sikkerhed og beredskab i fornødent omfang tager højde for en eventuel terrortrussel.

CERTA’s rådgivning og bistand omfatter bl.a. terror-relateret uddannelse og træning af virksomhedens sikkerhedsansvarlige samt relevante medarbejdere mv., der varetager vagt- og sikringsopgaver i forhold til virksomheden (Counter Terrorism Training) med fokus på:

  • Behaviour Detection
  • Intervention Strategies, Policies, Techniques and Practices

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
  • BLIV KONTAKTET