Rådgivning og bistand vedrørende beredskab og krisestyring i forbindelse med udbruddet af Coronavirus/COVID-19.

Rådgivning og bistand vedrørende beredskab og krisestyring i forbindelse med udbruddet af Coronavirus/COVID-19.

Udbruddet af COVID-19, hvor stadig flere verden over bliver smittet med den nye type Coronavirus, stiller private virksomheder overfor meget store udfordringer.

For såvel store som små og mellemstore virksomheder er det centralt, at der hurtigt træffes nødvendige og effektive foranstaltninger for at beskytte virksomheden og ikke mindst virksomhedens aktiviteter og medarbejdere bedst muligt i forbindelse med virusudbruddet og spredningen af COVID-19. Hertil kommer, at virksomhederne løbende vil skulle tage højde for udviklingen, når det gælder udbredelsen af COVID-19 samt de regler og anbefalinger, som udstedes af nationale og internationale myndigheder for at bremse spredningen.

Håndteringen af disse udfordringer stiller krav til den enkelte virksomheds beredskab og krisestyring, og mange virksomheder råder ikke over de nødvendige kapaciteter og kompetencer inden for beredskab og krisestyring, mens andre virksomheder i stigende grad oplever, at deres sædvanlige kapaciteter og kompetencer på området er overbebyrdede og utilstrækkelige i den nuværende situation.

I begge situationer står CERTA’s hold af sikkerhedsrådgivere til rådighed med henblik på at yde bistand til virksomheders beredskab og krisestyring i forbindelse med udbruddet og spredningen af Coronavirus/COVID-19.

CERTA’s sikkerhedsrådgivere vil med kort varsel kunne bistå med at sikre,

  • at virksomheden har udarbejdet de fornødne strategier, politikker og planer,
  • at de beredskabsmæssige strategier, politikker og planer implementeres effektivt i alle dele af organisationen,
  • at virksomheden har løbende overblik over og træffer de nødvendige foranstaltninger i anledning af udviklingen i sygdomsudbruddet samt relevante restriktioner og anbefalinger i forbindelse hermed, og
  • at virksomheden har etableret en velfungerende og sammenhængende krisestyring og krisestyringsorganisation.

CERTA’s sikkerhedsrådgivere træffes på telefon 70 27 37 47 eller på info@certaintelligence.com.

  • BLIV KONTAKTET