Hotelsikkerhed — Certa intelligence & security

Hotelsikkerhed

Hotelsikkerhed

For hoteller er det afgørende at kunne tilbyde sikre og trygge rammer for såvel gæster som hotellets personale. Dette gælder ikke mindst ved afholdelsen særlige arrangementer, konferencer og ved besøg af VIP-segmentet. Men et trygt hotelmiljø og sikre rammer opnås kun ved at arbejde målrettet med sikkerhed og ved at være godt forberedt.

Såvel politikere som andre offentlige personer og meningsdannere har i dag et større behov for at blive beskyttet og for at føle sig trygge, når de rejser og opholder sig på hoteller. Det handler både om deres personlige sikkerhed, deres værdier samt ønsket om at kunne værne om privatlivets fred.

Hotelsikkerhed

Andre grupper af gæster vil ligeledes kunne være udsat for særlige sikkerhedsmæssige trusler og risici på grund af f.eks. deres nationalitet, erhverv eller politiske overbevisning.

For de fleste hotelgæster har det stor betydning, at hotellet har trygge og sikre rammer, og sikkerhed er i stadig større udstrækning blevet et udvælgelsesparameter i forhold til hotelvalg. I Danmark har Moderniseringsstyrelsen således i 2014 opstillet en række mindstekrav og højsikkerhedsønsker i forbindelse med statens udbud om aftalehoteller. Desuden er mange store, internationale virksomheder begyndt at stille ganske omfattende krav til sikkerhedsforholdene i forbindelse med deres medarbejderes tjenesterejser.

En lang række sikkerhedsmæssige trusler har betydning for hoteller, deres gæster og de arrangementer, der gennemføres i det enkelte hotels regi. Truslerne omfatter bl.a. organiseret kriminalitet, industrispionage og krænkelser af privatlivets fred samt ekstremistiske angreb i form af terror, trusler, vold eller hærværk. Hoteller må i den forbindelse forholde sig til stadig flere og nye trusler samt et trusselsbillede, som er både dynamisk og komplekst.

CERTA yder rådgivning og bistand til hoteller vedrørende sikkerhedsmæssige spørgsmål af betydning for det enkelte hotel, dets gæster og gennemførelsen af arrangementer i hotellets regi. CERTA har i den forbindelse udviklet et samlet sikkerhedskoncept, som kan gradueres i forhold til hotellets aktuelle risikoprofil, behov, ansvarsforhold og ønsker, så sikkerheds- og tryghedsskabende foranstaltninger kan indgå i hotellets daglige drift og service på en afbalanceret og naturlig måde.

Konceptet er målrettet hoteller, der ønsker at positionere sig i forhold til at tilvejebringe sikre og trygge rammer for bl.a. højtprofilerede gæster, eller som ønsker at bringe sig i position som ”sikkerhedshotel” i overensstemmelse med de krav, der stilles af bl.a. politiet og Politiets Efterretningstjeneste i forbindelse med indkvartering af særlige gæster eller delegationer.

Konceptet dækker alle relevante sikkerhedsaspekter som led i beskyttelsen af gæster, personale, bygninger og andre fysiske værdier i relation til hoteldrift såvel i Danmark som i udlandet.
Sikkerhedskonceptet tager udgangspunkt i ”best practice” på området og er baseret på erfaringer fra arbejdet i politi samt efterretnings- og sikkerhedstjenester vedrørende personbeskyttelse, informationssikkerhed samt fysisk, taktisk og teknisk sikring af bygninger.

CERTA’s rådgivning og bistand på grundlag af sikkerhedskonceptet omfatter bl.a.:

 • Myndighedskrav til ”sikkerhedshoteller”
 • Sikkerhedspolitik
 • Krisestyringsorganisation
 • Beredskab, planer, sikkerhedsinstrukser, kommunikation
 • Fysisk og teknisk sikring
 • Gæstehåndtering
 • Bagagehåndtering
 • Leverandørhåndtering samt post-/pakkehåndtering
 • Informationssikkerhed
 • Personsikkerhed – ved rekruttering af medarbejdere
 • Brandmæssige forhold (i udlandet)
 • Bygningsindretning og disponering
 • Projektering ved nybygning og renovering
 • Eventsikkerhed.

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
 • BLIV KONTAKTET