Sikkerhedsorganisation

Sikkerhedsorganisation

For mange virksomheder er det vanskeligt og uforholdsmæssigt ressourcekrævende selv at opbygge en intern sikkerhedsorganisation, der besidder alle de fornødne kapaciteter og kompetencer. CERTA tilbyder derfor helt eller delvist at varetage de opgaver, der forudsættes løst af en intern sikkerhedsorganisation – enten som supplement til eller som erstatning for egen sikkerhedsorganisation.

Dette omfatter ligeledes uafhængig og sagkyndig bistand i forbindelse med virksomheders indkøb af sikkerhedsydelser og brug af sikkerhedsleverandører. CERTA’s ydelser omfatter bl.a.:

  • Corporate Security Officer (CSO) Services
  • Corporate Information Security Officer (CISO) Services
  • Travel Security Officer (TSO) Services
  • Security Procurement

Sikkerhedskultur

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
  • BLIV KONTAKTET