Sikkerhedskultur — Certa intelligence & security

Sikkerhedskultur

Sikkerhedskultur

Mange virksomheder arbejder allerede med sikkerhed i form af politikker og beredskabsplaner, IT-sikkerhed og fysiske sikringstag. Sikkerhed skal imidlertid integreres i arbejdsrutiner og kultur, ellers er effekten begrænset og investeringerne i sikkerhed risikerer at være spildt. Det er derfor afgørende at skabe den nødvendige sikkerhedsbevidsthed blandt medarbejderne og sikre en adfærd, som ikke udsætter virksomhed og medarbejdere for unødige risici. CERTA bistår virksomheder med at udvikle og fastholde en afbalanceret sikkerhedskultur, som understøtter virksomhedens øvrige sikkerhedsarbejde og øger robustheden i virksomheden.

Sikkerhedskultur

Hvad er en god sikkerhedskultur?

CERTA Intelligence & Security arbejder for at styrke sikkerhedskulturen i virksomheder. En god sikkerhedskultur er defineret ved, at der er en tydelig forståelse af virksomhedens værdier, sårbarheder og risici på alle niveauer og på tværs af virksomheden. Handlinger og holdninger, der understøtter sikkerhed og tryghed, vil være fremtrædende og indgå som en naturlig del af virksomhedens måde at operere på.

Hvordan udvikler og fastholder man en god sikkerhedskultur?

CERTA har udviklet et koncept for arbejdet med sikkerhedskultur, der trækker på redskaber fra organisationsudvikling samt forandrings- og sikkerhedsledelse.

Konceptet består af fem elementer:

  • 1. Ledelsesoplæg
  • 2. Situationsanalyse
  • 3. Valg af forandringsstrategi
  • 4. Implementering af strategien via konkrete forandringsredskaber
  • 5. Dokumentation, evaluering og eventuel justering af virkemidlerne

De enkelte elementer understøtter hinanden, men de kan vægtes forskelligt afhængigt af virksomhedens konkrete behov. CERTA bistår i alle eller udvalgte faser og tilbyder såvel samlede løsninger som specifikke ydelser og rådgivning.

Det er erfaringen, at en god sikkerhedskultur ikke blot har betydning for beskyttelsen af virksomheden og trygheden blandt medarbejderne, men også bidrager til øget:

  • Medarbejdertilfredshed og –loyalitet samt
  • Organisatorisk fleksibilitet, tilpasningsdygtighed og læring

Hvem har behov for sikkerhedskultur?

Konceptet for arbejdet med sikkerhedskultur er relevant for såvel virksomheder som offentlige myndigheder, der ønsker at udvikle eller fastholde en god sikkerhedskultur.

Konceptet er et ledelsesredskab, som forudsætter en klar ledelsesmæssig forankring for at opnå den ønskede effekt.

Sådan arbejder CERTA

CERTA arbejder metodisk og analytisk med sikkerhed og lægger i sin tilgang særlig vægt på den forebyggende indsats og opbygningen af en hensigtsmæssig sikkerhedsadfærd, der understøtter virksomhedens strategiske hensigter.

I samarbejde med den enkelte virksomhed kan CERTA bidrage til en afbalanceret og helhedsorienteret sikkerhedskultur, som er tilpasset de konkrete behov samt virksomhedens karakter og kultur.

CERTA’s koncept for arbejdet med sikkerhedskultur er baseret på erfaringer fra såvel Danmark som udlandet, og CERTA’s rådgivere på området har alle arbejdet strategisk, operativt og taktisk med sikkerhedskultur og sikkerhedsadfærd i bl.a. politi og efterretningstjenester.

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
  • REQUEST CONTACT