Cyber Security Check

Cyber Security Check

CERTA bistår virksomheder med at foretage vurderinger af cyber-sikkerheden i den enkelte virksomhed. Dette sker i form af et Cyber Security Check, som indebærer en målrettet vurdering baseret på en hurtig og enkel proces, der typisk kan gennemføres inden for få uger.

Formålet med et Cyber Security Check er at afdække, hvor sårbar virksomheden er i tilfælde af en sikkerhedshændelse, om virksomhedens sikkerhedsniveau er passende, om sikkerhedsforanstaltningerne er effektive, om virksomheden på cyber-området anvender sine ressource på en hensigtsmæssig måde, og om der er behov for yderligere tiltag og investeringer.

Der vil som led i et Cyber Security Check kunne gennemføres yderligere analyser, interviews eller tekniske tests i forhold til virksomhedens infrastruktur, ligesom der vil kunne foretages en teknisk afdækning af, i hvilken udstrækning virksomheden er kompromitteret (Compromise Assessment).

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
  • BLIV KONTAKTET