Corporate Investigations

Corporate Investigations

CERTA råder over medarbejdere, der har omfattende viden og erfaring, når det gælder undersøgelsen og efterforskningen af uregelmæssigheder samt disciplinære og strafbare forhold, herunder bestikkelse, korruption, hvidvask af penge, bedrageri, underslæb og andre økonomiske forbrydelser. Denne ekspertise stiller CERTA til rådighed for virksomheder, der har behov for rådgivning eller anden form for bistand som led i håndteringen af sager, hvor der er mistanke om uregelmæssigheder af betydning for den pågældende virksomhed.

CERTA’s efterforskningsbistand omfatter bl.a.:

  • Efterforskningsledelse (oplæg og rapportering)
  • Efterretningsindhentning fra åbne kilder (Open Source Intelligence)
  • Afhøring og interview samt rekruttering og føring af menneskelige kilder (Human Intelligence)
  • Undercover-operationer
  • Forhandling (krav om løsesum mv.)
  • IT-undersøgelser og andre tekniske undersøgelser (datasikring og dataanalyse mv.)
  • Overvågning (observation mv.)
  • Særlige efterforskningsskridt

Corporate Investigations

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]

  • BLIV KONTAKTET