Litigation Support

Litigation Support

CERTA yder bistand til advokater og deres klienter som led i forberedelsen og gennemførelsen af retssager. CERTA’s bistand omfatter bl.a. undersøgelser med henblik på at tilvejebringe og dokumentere oplysninger og beviser, der vil kunne fremlægges eller på anden måde anvendes under en retssag. CERTA råder over jurister med erfaring fra politi og anklagemyndighed, som løbende påser, at CERTA’s undersøgelser gennemføres inden for rammerne af gældende lovgivning og i overensstemmelse med relevante regler og retningslinjer samt på en måde, hvor bevisværdien ikke kompromitteres.

CERTA’s bistand omfatter bl.a.:

  • Efterretningsindhentning fra åbne kilder (Open Source Intelligence)
  • Interview af menneskelige kilder (Human Intelligence)
  • IT-undersøgelser og andre tekniske undersøgelser (datasikring og dataanalyse mv.)
  • Overvågning (observation mv.)
  • Vidnebeskyttelse (whistleblowere mv.)
  • Særlige efterforskningsskridt og ekspertundersøgelser, herunder f.eks. tilvejebringelse af fonetiske erklæringer (stemmesammenligning), erklæringer vedrørende skriftsammenligning mv.

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
  • BLIV KONTAKTET