Sporing af værdier og personer

Sporing af værdier og personer

CERTA yder bistand med henblik på at spore og lokalisere værdier og personer over hele verden. Bistanden kan være relevant i såvel konkurssager som i andre sager, hvor der er behov for at fastlægge en persons opholdssted eller at identificere og lokalisere værdier, der kan være genstand for retlige skridt mv.

CERTA har researchere og analytikere med særlig ekspertise i indhentning og analyse af oplysninger fra åbne kilder (Open Source Intelligence). Efterretningsindhentningen sker under anvendelse af særlige kapaciteter, der gør det muligt at indhente og bearbejde store datamængder globalt, herunder også i konteksten af komplekse netværks- og virksomhedsstrukturer.

CERTA råder ligeledes over erfarne efterforskere, der enten selv eller i koordination med udenlandske samarbejdspartnere kan gennemføre yderligere undersøgelser på relevante lokationer over hele verden.

Disse undersøgelser kan bl.a. omfatte:

  • Interview samt rekruttering og føring af menneskelige kilder (Human Intelligence)
  • Undercover-operationer
  • Tekniske undersøgelser, herunder datasikring og avancerede IT- undersøgelser
  • Overvågning og observation mv.

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
  • BLIV KONTAKTET