Trussels- og risikovurderinger

Trussels- og risikovurderinger

CERTA udarbejder sikkerhedsmæssige trussels- og risikovurderinger til brug for virksomheders strategiske beslutninger, f.eks. om etablering på nye markeder, udvikling af infrastruktur samt indgåelse af væsentlige aftaler med kunder, partnere eller underleverandører. Trussels- og risikovurderingerne udarbejdes ligeledes til brug for virksomheders udvikling og implementering af konkrete sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. med henblik på beskyttelsen af særligt fremtrædende eller udsatte medarbejdere. I CERTA’s trussels- og risikovurderinger indgår en analyse af relevante trusler, konsekvenser og sårbarheder, og der tilvejebringes et overblik over dels de sikkerhedsmæssige risici, dels mulighederne for at træffe foranstaltninger med henblik på at eliminere eller begrænse disse risici. CERTA kan enten selvstændigt eller som en del af en trussels- og risikovurdering udarbejde eksponeringsundersøgelser med henblik på at afdække relevante sårbarheder, f.eks. i forhold til enkeltpersoners sikkerhed.

Due Diligence

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
  • BLIV KONTAKTET