Sikkerhedsundersøgelser — Certa intelligence & security

Sikkerhedsundersøgelser

Sikkerhedsundersøgelser

CERTA gennemfører sikkerhedsundersøgelser af personer i forbindelse med tillidshverv- og ansættelsesforhold mv., som indebærer stort og selvstændigt ansvar, adgang til følsomme oplysninger, varetagelse af økonomiske værdier eller ansvarsområder af kritisk betydning, eller som i øvrigt har karakter af betroede funktioner, hvor illoyalitet, indiskretion eller deciderede sikkerhedsbrud kan have alvorlig skadevirkning. Formålet med en sikkerhedsundersøgelse er at afklare, om der er forhold, som kan skabe tvivl om personens pålidelighed, troværdighed og dømmekraft, eller om der i øvrigt foreligger særlige sikkerhedsmæssige betænkeligheder.

En sikkerhedsundersøgelse kan gennemføres på fem forskellige niveauer:

  • Screening (Digital Footprint)
  • Open Source Intelligence Report (Integrity Report)
  • Background Check
  • Extended Background Check
  • Full Vetting

Sikkerhedsundersøgelser

Diskretion, fortrolighed og databeskyttelse

CERTA’s sikkerhedsundersøgelser foretages i diskretion og under iagttagelse af fortrolighed samt den fornødne beskyttelse af personfølsomme oplysninger.

En screening vil normalt blive gennemført uden samtykke fra den undersøgte person, og uden at den pågældende får kendskab til, at der foretages en screening.

Et baggrundstjek kan gennemføres såvel med som uden samtykke og eventuel fuldmagt fra den person, som undersøgelsen vedrører. Et baggrundstjek, der gennemføres med samtykke og eventuel fuldmagt, vil give adgang til flere oplysninger, end hvis undersøgelsen gennemføres uden samtykke og eventuel fuldmagt. Der vil som led i et baggrundstjek kunne træffes foranstaltninger med henblik på at sikre, at den undersøgte ikke får nærmere kendskab til undersøgelsens formål og baggrund eller til oplysninger om, hvem der har begæret undersøgelsen. Det vil imidlertid ikke fuldstændig kunne udelukkes, at den pågældende får kendskab til, at der indsamles oplysninger om den pågældende.

Et udvidet baggrundstjek vil normalt forudsætte den pågældende persons samtykke og eventuelle fuldmagt, mens en ”vetting” i alle tilfælde forudsætter samtykke og eventuel fuldmagt samt den pågældende persons aktive medvirken.

De personoplysninger, der er tilvejebragt som led i en sikkerhedsundersøgelse, vil ikke efterfølgende blive lagret eller behandlet hos CERTA.

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
  • REQUEST CONTACT