Beredskab og krisestyring

Beredskab og krisestyring

Uanset hvor mange bestræbelser, der udfoldes, og hvor mange penge, der investeres i konkrete sikkerhedsløsninger, vil en privat virksomhed aldrig kunne eliminere alle sikkerhedsmæssige risici. Der vil altid være en restrisiko, og alle virksomheder vil før eller senere blive ramt af en sikkerhedsmæssig hændelse, der potentielt kan medføre betydelige tab og indebære store omkostninger for den enkelte virksomhed.

Mulighederne for at begrænse såvel det økonomiske tab som omkostningerne ved at genoprette skaderne i forbindelse med en konkret sikkerhedshændelse beror i høj grad på, om virksomheden har et effektivt beredskab og en velfungerende krisestyring.

CERTA assisterer virksomheder med at opbygge, udvikle og fastholde et effektivt beredskab og en velfungerende krisestyring. Det sker bl.a. gennem:

  • Rådgivning og bistand
  • Krisestyringsøvelser

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
  • BLIV KONTAKTET