Sikkerhedsvurderinger

Sikkerhedsvurderinger

En sikkerhedsvurdering indebærer, at CERTA på grundlag af en konkret trusselsvurdering for virksomheden foretager en gennemgang, analyse og vurdering af virksomhedens sikkerhedsniveau og sikkerhedsforanstaltninger. Endvidere gennemføres en nærmere analyse af virksomhedens sikkerhedsrelaterede omkostninger med henblik på at identificere effektiviseringsmuligheder.  Arbejdet munder ud i en samlet vurdering og konkrete anbefalinger, som CERTA ligeledes vil kunne bistå virksomheden med at gennemføre. En sikkerhedsvurdering kan omfatte hele virksomheden eller en del af denne, ligesom sikkerhedsvurderingen kan fokusere på ét eller flere sikkerhedsmæssige områder (fysisk sikkerhed, personsikkerhed, rejsesikkerhed, informationssikkerhed mv.).

Den konkrete gennemførelse af sikkerhedsvurderingen sker på ét af følgende niveauer:

  • Sikkerhedskortlægning (Security Survey)
  • Sikkerhedsgennemgang (Security Review)
  • Sikkerhedsevaluering (Security Evaluation/Security Audit)
  • Årlig sikkerhedsvurdering til brug for bestyrelser (Annual Security Report)

Sikkerhedsvurderinger

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
  • BLIV KONTAKTET