Sanctions Lists Investigations

Sanctions Lists Investigations

Internationale sanktioner stiller i stigende grad virksomheder over for en række komplekse udfordringer. Det gælder ikke mindst i lyset af krigen i Ukraine og de omfattende sanktioner mod Rusland og Belarus.

Udfordringerne er særligt udtalte i de situationer, hvor en virksomhed har et lokalt set-up i lande, som er omfattet af internationale sanktioner. Sanktionerne kræver imidlertid også en øget opmærksomhed på kunder, leverandører og samarbejdspartnere – både i forhold til efterlevelse af det gældende regelsæt, men også når det gælder rettidig omhu i forhold til beskyttelsen af virksomhedens offentlige omdømme. CERTA yder efterretnings- og efterforskningsbistand til private virksomheder med henblik på at håndtere disse udfordringer.

CERTA råder i den forbindelse bl.a. over researchere og analytikere med særlig ekspertise i indhentning og analyse af oplysninger fra åbne kilder (Open Source Intelligence). Efterretningsindhentningen sker under anvendelse af særlige kapaciteter, der gør det muligt at tilvejebringe og bearbejde store datamængder globalt, herunder med henblik på at afdække komplicerede netværks- og virksomhedsstrukturer. CERTA’s undersøgelser indebærer en screening i forhold til sanktionslisterne og går i dybden med en kortlægning af relevante virksomheds- og ejerforhold.

Der er således fokus på, om en virksomhed er direkte eller indirekte eksponeret i forhold til personer og enheder opført på sanktionslisterne.

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
  • BLIV KONTAKTET