Incident Response Team

Incident Response Team

De fleste virksomheder har kun begrænset erfaring med, hvordan man håndterer kriminelle forhold, og de færreste virksomheder råder selv over de nødvendige kapaciteter og kompetencer.

Ofte kommer det også som en ubehagelig overraskelse, at det i høj grad er op til virksomheden selv at foretage de fornødne undersøgelser og tilvejebringe tilstrækkelig dokumentation med henblik på en politimæssig efterforskning eller for på anden vis at kunne varetage virksomhedens interesser. Typisk vil virksomheden også have behov for en hurtig afklaring af, om mistanken er velbegrundet, samt et overblik over, hvad der er sket, hvem der står bag, hvordan man undgår yderligere kriminalitet, og hvilke skridt der kan og bør tages i anledning af de kriminelle forhold.

CERTA hjælper i den forbindelse med at sikre, at der tilvejebringes den nødvendige efterforskningsmæssige ekspertise, uanset hvilken form for kriminalitet, der er tale om, og uanset hvor, hvordan, og af hvem kriminaliteten er begået.

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
  • BLIV KONTAKTET