Beskyttelse af kilder og kontakter i udlandet

Beskyttelse af kilder og kontakter i udlandet

Journalister har brug for kilder og kontakter, der kan bidrage med informationer og på anden måde bistå journalister i deres arbejde. Samarbejdet med kilder og kontakter kan være særligt kompliceret visse steder i udlandet, hvor det kan have alvorlige konsekvenser at udtale sig imod regeringer og magtfulde personer, der har kapacitet og vilje til at anvende trusler og vold. Der er således talrige eksempler på trusler, overgreb og chikane som følge af afdækkede kontakter samt uforsigtig håndtering af kilder og deres oplysninger. I visse tilfælde er journalisters kilder og kontakter rapporteret sporløst forsvundet eller ligefrem henrettet. Den slags dilemmaer må journalister forholde sig til og agere ud fra.

Beskyttelse af kilder og kontakter i udlandet

Det er afgørende, at en kilde eller en kontakt, som er lovet anonymitet, kan stole på journalistens løfte, og at kildens eller kontaktens identitet ikke bliver afdækket som følge af møder, mailudvekslinger, telefonsamtaler eller anden kontakt med journalisten. Hvis kilder eller kontakter ikke beskyttes ordentligt, forsvinder viljen til at samarbejde med journalister, og derved vil vigtig viden, indsigt og hjælp ikke længere være til rådighed.

CERTA udbyder et kursus, som retter sig mod journalisters håndtering af kilder og kontakter ved opgaver på steder i udlandet, hvor ytringsfriheden er begrænset. Kurset dækker relevante sikkerhedsaspekter i forbindelse med kildebeskyttelse, kommunikation og opbevaring af information samt adfærd i det offentlige rum. Kurset tilrettelægges og gennemføres af rådgivere med operativ erfaring fra blandt andet Politiets Efterretningstjeneste.

Kurset består af en blanding af teori og praksis og dækker bl.a.:

  • Grundlæggende sikkerhedsinstruktion af kilden/kontakten ved første kontakt
  • Midler til sikker kommunikation med kilden/kontakten
  • Opsætning af møde og sikkerhedskriterier for et mødested
  • Færden til og fra møde samt gennemførelse af selve mødet
  • Modtagelse af dokumentation – form og format
  • Opbevaring, transport og distribution af dokumentation
  • Kontraobservation og eliminering af skygning og observation
  • Fortsat beskyttelse af kilden/kontakten efter samarbejdets ophør
  • Kommunikationsudstyr – it/fastnettelefon/mobiltelefon/SATCOM.

Kurset kan ligeledes være relevant for andre, herunder NGO’ere, der har en berettiget og legitim interesse i at beskytte visse udenlandske kontakter mv., og kurset kan derudover suppleres med CERTA’s øvrige bistand og rådgivning vedrørende rejsesikkerhed.

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
  • BLIV KONTAKTET