Sweeping — Certa intelligence & security

Sweeping

Sweeping

Lytter uvedkommende med, når jeres virksomhed holder vigtige møder, hvor der diskuteres sensitive emner og træffes væsentlige beslutninger? Måske. Og hvis emnerne har stor betydning for jeres virksomhed, kan de meget vel også være af stor interesse for konkurrenter og eventuelt for pressen. Samtidig har jeres ejere, medarbejdere og kunder en berettiget forventning om, at I på en professionel og forsvarlig måde håndterer og beskytter oplysninger, som har særlig betydning for virksomheden.

Som led i indsatsen mod industrispionage og arbejdet med at skabe den fornødne informationssikkerhed har CERTA udviklet et sweepingkoncept målrettet lokaler og områder, hvor sensitive møder og forhandlinger foregår.

Sweeping

Sweeping kan foretages fysisk og teknisk og indebærer en metodisk afsøgning af lokaler og områder efter svagheder og indretninger, der uretmæssigt kan anvendes til at viderebringe information til uvedkommende.

Sweepingkonceptet er som udgangspunkt relevant for alle virksomheder, der behandler sensitive oplysninger, som vil kunne misbruges af andre på en måde, der indebærer økonomiske tab eller på anden vis skader virksomheden og dens omdømme.

Sweepingkonceptet dækker relevante aspekter i forbindelse med risikoen for uretmæssig aflytning og indgår i øvrigt som en del af et samlet koncept for informationssikkerhed og forebyggelse af industrispionage.

Sweepingkonceptet er baseret på erfaringer fra arbejdet med informationssikkerhed og spionagebekæmpelse i Danmark og i udlandet, herunder i politiet samt i civile efterretnings- og sikkerhedstjenester.

Sweepingkonceptet indeholder følgende elementer, som kan tilpasses og vægtes i forhold til den enkelt virksomheds behov og situation:

RISIKOVURDERING I FORHOLD TIL VIRKSOMHEDEN
CERTA kortlægger og beskriver de risici, som virksomheden konkret bør forholde sig til på baggrund af truslen og de eksisterende sikkerhedsforanstaltninger. Den samlede risikovurdering baserer sig på en beskrivelse af truslernes karakteristika og modus operandi samt udvikling og tendenser af betydning for virksomheden. En teknisk vurdering af virksomhedens informations- og kommunikationsteknologi vil kunne indgå i den samlede risikovurdering.

SIKKERHEDSEVALUERING AF VIRKSOMHEDENS HÅNDTERING AF SENSITIVE OPLYSNINGER
CERTA foretager en gennemgang og evaluering af virksomhedens håndtering af sensitive oplysninger. Sikkerhedsevalueringen inkluderer inspektion og test samt evaluering og anbefalinger.

UDPEGNING OG VURDERING AF EGNEDE LOKALER
CERTA identificerer i samarbejde med virksomheden, hvilke lokaler der er egnede til afholdelse af sensitive møder.

SWEEPING AF LOKALER OG OMRÅDER
CERTA forestår fysisk sweeping og/eller teknisk sweeping (TSCM) af lokaler og områder, der bruges til afholdelse af møder, hvor der behandles sensitiv information. Desuden forestår CERTA akustisk vurdering af relevante lokaler og områder. Der kan som led i sweepingen ligeledes foretages teknisk afsøgning med henblik på at afdække ”falske” mobilmaster.

SIKRING OG ANVENDELSE AF SWEEPEDE LOKALER OG OMRÅDER
CERTA identificerer i samarbejde med virksomheden muligheder og måder, hvorpå risikoen for kompromittering af sweepede lokaler og områder kan reduceres.

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
  • BLIV KONTAKTET