Efterforsker til CERTA Intelligence & Security — Certa intelligence & security

Efterforsker til CERTA Intelligence & Security

Efterforsker til CERTA Intelligence & Security

CERTA søger en dygtig og rutineret efterforsker med stor erfaring med både traditionel efterforskning, Open Source efterforskning og it-/teleefterforskning.

Kandidaten skal selvstændigt lede og gennemføre efterforskninger for vores private kunder fra start til slut samt klargøre relevante sager til overlevering til politiet til videre efterforskning. Efterforskningen vil foregå i et tæt samarbejde med vores analytikere, indhentere inden for Open Source Intelligence, CERTAs eksterne konsulenter og vores underleverandører inden for især it-forensics.

Vi forventer, at du har en længerevarende baggrund fra politiet, hvor du har siddet med især efterforskning og også gerne med erfaring fra f.eks. NC3 eller Politiets Efterretningstjeneste.

Du skal være rutineret inden for:

 • Efterforskningsteknikker, inklusiv opstilling af teser/efterforskningstemaer herunder,
  • Gerningsstedsundersøgelser
  • Afhøringer/interviews, inklusiv opstilling af interviewtemaer og –guides
  • Overvågning og observation (lede og disponere) – teknisk og fysisk
  • Dokumentation
  • Rapportering

Du skal desuden have erfaring med:

 • It-efterforskning
  • Bevissikring i digitale systemer
  • Dataudtræk fra mobile enheder (SmartPhones, GPS-udstyr, kameraer mm.)
  • Log-analyse
  • Netværks-forensics i internettilsluttede netværks-systemer
  • Computer-forensics i Linux, Mac, Windows, iOS og/eller Android
 • Internetefterforskning (Open Source Intelligence)
 • Teleefterforskning

Din erfaring på området skal være tilstrækkelig til, at du kan vurdere, hvilke reelle efterforskningsmuligheder der er inden for disse tre områder, ad du selv kan gennemføre de basale tekniske skridt, samt vurdere i hvilket omfang underleverandører skal involveres i efterforskningen, samt beskrive opgaver for disse.

Da en del af vores undersøgelser også skal anvendes til sikkerhedsrådgivning for kunden, vil det være ønskeligt, hvis du også har kendskab til kriminalpræventive foranstaltninger med henblik på at kunne begrænse fremtidige kriminelle handlinger rettet mod kunden.

Som person er du fleksibel, selvkørende, god til samarbejde i teams, metodisk, og du medvirker naturligt til at skabe god stemning på en arbejdsplads, hvor vi er afhængige af hinanden for at skabe værdifulde resultater for vores kunder. Du skal være udadvendt og servicemindet, da du vil have den direkte kontakt til de kunder, som CERTA assisterer med efterforskning.

Ansøgning til: adm. direktør Jakob Dreyer, jd@certaintelligence.com

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt

 • BLIV KONTAKTET